Báo giá thép Việt Nhật ngày 12/04/2024

Banner kho thép xây dựng

Cập nhật tình hình giá thép việt nhật mới nhất tính đến thời điểm hiện tại. Giá sắt thép việt nhật thay đổi ra sao? tình hình giá cả như thế nào ?. Hãy cùng chúng tôi tham khảo bài viết với tựa đề : Báo giá sắt việt nhật Tháng 04/2024 ngay dưới đây nhé

Bảng giá thép Việt Nhật hôm nay

LOẠI THÉP ĐVT Kl/ CÂY ĐƠN GIÁ (VNĐ)
✅     Thép Việt Nhật Ø 6 10.300
✅     Thép Việt Nhật Ø 8 10.300
✅     Thép Việt Nhật Ø 10 1 Cây(11.7m) 7.21 101.245
✅     Thép Việt Nhật  Ø 12 1 Cây(11.7m) 10.39 142.435
✅     Thép Việt Nhật  Ø 14 1 Cây(11.7m) 14.15 201.431
✅     Thép Việt Nhật Ø 16 1 Cây(11.7m) 18.48 262.052
✅     Thép Việt Nhật Ø 18 1 Cây(11.7m) 23.38 343.085
✅     Thép Việt Nhật Ø 20 1 Cây(11.7m) 28.85 413.031
✅     Thép Việt Nhật Ø 22 1 Cây(11.7m) 34.91 514.954
✅     Thép Việt Nhật Ø 25 1 Cây(11.7m) 45.09 654.671
✅     Thép Việt Nhật Ø 28 1 Cây(11.7m) 56.56 779.900
✅     Thép Việt Nhật Ø 32 1 Cây(11.7m) 73.83 912.020

Bảng báo giá thép xây dựng ở trên được cập nhật ngày 12/04/2024, tuy nhiên chưa chính xác. Quý khách vui lòng liên hệ tới hotline để nhận báo giá mới nhất và chi tiết nhất một cách miễn phí.

Báo giá Thép cuộn Việt Nhật

Loại thép Giá thép cuộn Cb3 (vnđ/kg) Giá cuộn Cb4 (vnđ/kg)
✅     Thép Cuộn Ø 6 15.400 13.400
✅     Thép cuộn Ø 8 15.400 13.400
✅     Thép cây Ø 10 135.100 132.500
✅     Thép cây Ø 12 192.600 183.600
✅     Thép cây Ø 14 262.400 259.200
✅     Thép cây Ø 16 342.700 336.300
✅     Thép cây Ø 18 433.600 426.100
✅     Thép cây Ø 20 535.500 539.100
✅     Thép cây Ø 22 647.300 651.000
✅     Thép cây Ø 25 843.400 843.100
✅     Thép cây Ø 28 1.054.000
✅     Thép cây Ø 32 1.383.500

Báo giá thép thanh vằn Việt Nhật

Thép Thanh Vằn Việt Nhật Đơn vị tính Khối lượng/cây Đơn Giá VNĐ/Kg
✅     Thép cây Việt Nhật Ø 6 1 Cây (11.7m) 12.500
✅     Thép cây Việt Nhật Ø 8 1 Cây (11.7m) 12.500
✅     Thép cây Việt Nhật Ø 10 1 Cây (11.7m) 7.21 12.500
✅     Thép cây Việt Nhật Ø 12 1 Cây (11.7m) 10.39 72.600
✅     Thép cây Việt Nhật Ø 14 1 Cây (11.7m) 14.15 107.600
✅     Thép Việt Nhật Ø 16 1 Cây (11.7m) 18.48 140.300
✅     Thép Việt Nhật Ø 18 1 Cây (11.7m) 23.38 189.300
✅     Thép Việt Nhật Ø20 1 Cây (11.7m) 28.85 241.800
✅     Thép Việt Nhật Ø22 1 Cây (11.7m) 34.91 301.400
✅     Thép Việt Nhật Ø25 1 Cây (11.7m) 45.09 361.500
✅     Thép Việt Nhật Ø28 1 Cây (11.7m) 56.56 468.500
✅     Thép Việt Nhật Ø32 1 Cây (11.7m) 73.83 702.020

Báo giá thép hộp Việt Nhật

Sản phẩm Kích thước Độ dày Đơn giá tham khảo
Hộp thép mạ kẽm hình chữ nhật 13×26 1 64.170
1.1 70.122
1.2 75.888
1.4 87.420
20×40 1 100.998
1.1 110.484
1.2 120.156
1.4 134.469
1.5 148.242
1.8 175.584
2 193.440
2.3 215.480
2.5 236.593
25×50 1 127.456
1.1 139.980
1.2 150.590
1.4 175.770
1.5 187.674
1.8 221.845
2 246.078
2.3 280.116
2.5 302.250
30×60 1 153.450
1.1 167.330
1.2 183.210
1.4 212.598
1.5 227.106
1.8 270.258
2 297.530
2.3 340.380
2.5 367.980
2.8 405.295
3 435.340
40×80 1.1 226.276
1.4 285.068
1.8 364.758
2 403.620
2.3 46.234
2.5 499.410
2.8 555.678
3.2 628.789
Hộp thép vuông mạ kẽm 14×14 1 44.826
1.1 48.189
1.2 52.824
1.4 60.450
16×16 1 51.894
1.1 56.544
1.2 61.194
1.4 71.038
20×20 1 65.844
1.1 71.892
1.5 95.604
1.8 112.530

Báo giá thép ống Việt Nhật

Thép ống Trọng lượng Giá Kg (vnđ/kg) Giá cây (vnđ/cây)
✅     Kẽm Ø16 x 0,8 1.72 16 26
✅     Kẽm Ø16 x 0,9 1.96 16,4 30
✅     Kẽm Ø16 x 1,0 2.14 16,3 33
✅     Kẽm Ø16 x 1,1 2.37 16,3 37
✅     Kẽm Ø16 x 1,2 2.63 16 41
✅     Kẽm Ø16 x 1,3 2.83 16,3 42
✅     Kẽm Ø16 x 1,4 3.06 16,3 43
✅     Kẽm Ø21 x 0,9 2.62 16,4 45
✅     Kẽm Ø21 x 1,0 2.91 16,3 46
✅     Kẽm Ø21 x 1,1 3.21 16,3 49
✅     Kẽm Ø21 x 1,2 3.53 16 56
✅     Kẽm Ø21 x 1,3 3.85 16,3 61
✅     Kẽm Ø21 x 1,4 4.15 16,3 66
✅     Kẽm Ø27 x 0,9 3.33 16 53
✅     Kẽm Ø27 x 1,0 3.72 16,3 59
✅     Kẽm Ø27 x 1,1 4.1 16,3 64
✅     Kẽm Ø27 x 1,2 4.49 16,3 69
✅     Kẽm Ø27 x 1,3 4.9 16,3 79
✅     Kẽm Ø27 x 1,4 5.28 16,3 84
✅     Kẽm Ø34 x 1,0 4.69 16 73
✅     Kẽm Ø34 x 1,1 5.19 16 81
✅     Kẽm Ø34 x 1,2 5.67 16 88
✅     Kẽm Ø34 x 1,3 6.16 16 96
✅     Kẽm Ø34 x 1,6 7.62 16 118
✅     Kẽm Ø34 x 1,6 7.62 16 117
✅     Kẽm Ø34 x 1,7 8.12 16 126
✅     Kẽm Ø34 x 1,8 8.61 16 134
✅     Kẽm Ø42 x 1,1 6.52 16 100
✅     Kẽm Ø42 x 1,2 7.15 16 110
✅     Kẽm Ø42 x 1,3 7.77 16 120
✅     Kẽm Ø42 x 1,4 8.4 16 130
✅     Kẽm Ø42 x 1,6 9.58 16 148
✅     Kẽm Ø42 x 1,7 10.20 16 154
✅     Kẽm Ø42 x 1,8 10.82 16 168
✅     Kẽm Ø42 x 1,9 11.4 16 177
✅     Kẽm Ø42 x 2,0 12.03 16 186
✅     Kẽm Ø49 x 1,1 7.5 16 118
✅     Kẽm Ø49 x 1,2 8.21 16 127
✅     Kẽm Ø49 x 1,3 8.94 16 139
✅     Kẽm Ø49 x 1,4 9.66 16 151
✅     Kẽm Ø49 x 1,6 11.06 16 171
✅     Kẽm Ø49 x 1,7 11.78 16 182
✅     Kẽm Ø49 x 1,8 12.45 16 193
✅     Kẽm Ø49 x 1,9 13.17 16 204
✅     Kẽm Ø49 x 2,0 13.88 16 216
✅     Kẽm Ø60 x 1,1 9.32 16 142
✅     Kẽm Ø60 x 1,2 10.21 16 157
✅     Kẽm Ø60 x 1,3 11.11 16 172
✅     Kẽm Ø60 x 1,6 12.01 16 186
✅     Kẽm Ø60 x 1,6 11.11 16 171
✅     Kẽm Ø60 x 1,7 14.66 16 230
✅     Kẽm Ø60 x 1,8 15.54 16 241
✅     Kẽm Ø60 x 1,9 16.40 16 262
✅     Kẽm Ø60 x 2,0 17.29 16 216,64
✅     Kẽm Ø76 x 1,3 12.87 16 201,92
✅     Kẽm Ø76 x 1,3 13.99 16 213,84
✅     Kẽm Ø76 x 1,4 15.13 16 231,08
✅     Kẽm Ø76 x 1,6 17.39 16 268,24
✅     Kẽm Ø76 x 1,7 18.51 16 286,16
✅     Kẽm Ø76 x 1,8 19.65 16 304,4
✅     Kẽm Ø76 x 1,9 20.78 16 322,48
✅     Kẽm Ø76 x 2.0 21.9 16 340,4
✅     Kẽm Ø90 x 1,3 16.56 16 264,96
✅     Kẽm Ø90 x 1,4 17.90 16 276,4
✅     Kẽm Ø90 x 1,6 20.56 16 318,96
✅     Kẽm Ø90 x 1,7 21.83 16 338,28
✅     Kẽm Ø90 x 1,8 23.15 16 360,4
✅     Kẽm Ø90 x 1,9 24.4 16 380,4
✅     Kẽm Ø90 x 2,0 25.72 16 401,52
✅     Kẽm Ø114 x 1,4 22.86 16 355,76
✅     Kẽm Ø114 x 1,6 26.27 16 410,32
✅     Kẽm Ø114 x 1,7 27.97 16 437,52
✅     Kẽm Ø114 x 1,8 29.59 16 462,44
✅     Kẽm Ø114 x 1,9 31.29 16 490,64
✅     Kẽm Ø114 x 2,0 33 16 518

Bảng báo giá sắt việt nhật CB300V VJS trên:

 • Bảng báo giá sắt thép việt nhật trên chưa bao gồm 10% thuế VAT và chi phí vận chuyển trong nội thành TP.HCM. Đối với các tỉnh thành khác sẽ có phí vận chuyển.
 • Đặt hàng sau 4-6 tiếng sẽ có hàng ngay tại công trình (tùy cáo số lượng ít hoặc nhiều, địa điểm gần hoặc xa).
 • KHOTHEPXAYDUNG có đẩy đủ xe tải lớn nhở đảm bảo vận chuyển nhanh chóng cho công trình quý khách.
 • Cam kết bán hàng đúng chủng loại theo yêu cầu của khách hàng.
 • Thanh toán đầy đủ 100% tiền mặt sau khi nhận hàng tại công trình. Có hóa đơn đỏ nếu khách hàng có yêu cầu.
 • Bên bán hàng chúng tôi chỉ thu tiền sau khi bên mua hàng đã kiểm soát đầy đủ chất lượng hàng hóa được giao.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại sắt thép xây dựng khác như thép Hòa Phát, Việt Đức, Việt Mỹ, Tisco…để nắm được giá sắt thép xây dựng cụ thể hơn, xin vui lòng liên hệ Hotline ; 0852.852.386.

Quý khách có thể xem thêm một số bảng báo giá thép xây dựng khác ngay dưới đây được chúng tôi tổng hợp mới nhất thời điểm hiện nay để so sánh cũng như lựa chọn sản phẩm thích hợp nhất cho mình.

Bảng báo giá thép xây dựng miền nam

Bảng báo giá thép xây dựng hòa phát

Bảng báo giá thép xây dựng pomina

Bảng báo giá thép xây dựng việt mỹ

🔰️  Hệ thông thép Việt Nhật 🟢 Hệ thống kho thép Việt Nhật trên Toàn quốc
🔰️ Vận chuyển tận nơi 🟢 Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu
🔰️ Đảm bảo chất lượng 🟢 Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ
🔰️ Tư vấn miễn phí 🟢 Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất
🔰️ Hỗ trợ về sau 🟢 Áp dụng chính sách khách hàng ưu đãi

Công ty thép việt nhật vinakyoei

Công ty thép việt nhật
Công ty thép việt nhật vina kyoei

Được thành lập vào tháng 11/1998 nhưng đến năm 2002 nhà máy thép việt nhật vinakyoei mới chính thức đi vào hoạt động. Sản phẩm đầu tiên đưa ra thị trường đó là sản phẩm Thép Việt Nhật (HPS).

Cho đến thời điểm này, thép việt nhật đã phát triển vô cùng lớn mạnh và trở thành một sản phẩm hàng đầu. Luôn cung cấp sắt thép trong ca nước với số lượng lớn.

Sản phẩm thép việt nhật với nhiều năm đứng đầu trong lĩnh vực sắt thép xây dựng. Giá thép việt nhật CB300V cũng luôn ở mức bình ổn khiến người tiêu dùng luôn cảm thấy hài lòng.

Thép Việt Nhật là 1 trong những thương hiệu sắt thép xây dựng được sử dụng rất phổ biến hiện nay. Bài viết dưới đây Kho thép xây dựng sẽ điểm lại cho quý khách hàng một số thông tin về thép Việt Nhật để có thể nắm rõ về chủng loại thép này như cách nhận biết, cấu trúc, khối lượng,ký hiệu… và đặc biệt về giá thép Việt Nhật mới nhất hàng ngày.

Tin chúng tôi đi! Tuy hơi dài một chút nhưng điều bạn muốn biết không “thừa” một chút nào đâu. Vậy trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu thép Việt Nhật là gì nhé?

Thép Việt Nhật xuất xứ từ đâu?

giá thép việt nhật
Thép việt nhật – Niềm tin của những công trình bền vững

Thép Việt Nhật được chính thức được thành lập tháng 11 năm 1998. Là một sản phẩm của Tập Đoàn cung cấp thiết bị luyện kim lớn nhất và chiếm những 70% thị phần trên thế giới.
Sau gần 20 năm xây dựng và phát triển, thì “nó” đã trở thành một trong những thương hiệu thép xây dựng được rất nhiều chủ đầu tư hay nhà thầu lớn của Việt Nam nói chung hay nước ngoài nói riêng lựa chọn.

Vì sao vậy?  Đơn giản bởi Thép Việt Nhật có những ưu điểm sau đây.

Báo giá thép Việt Nhật ngày hôm nay

Cách nhận biết thép Việt Nhật giả và chính hãng

Để nhận biết tốt nhất về thép việt nhật chính hãng khác nhau thế nào so với thép việt nhật giả, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay phía dưới nhé.

Sắt thép Việt Nhật thật

1. Logo thép Việt Nhật

Logo của thép Việt Nhật quý khách sẽ nhìn giống như hình bông hoa mai, khoảng cách có chỉ số tối đa khoảng từ 1 -1,2 m giữa 2 bông hoa mai.

Giá thép việt nhật
logo hình hoa bông mai

2. Cấu tạo chi tiết:

Thép có độ mềm dẻo và gai xoắn.

Trên cây thép đều và tròn, gân nổi rất mạnh.

3 Màu sắc:

Có màu xanh đen

Những vết gập ít mất màu

Sắt thép Việt Nhật giả:

1. Logo:

Không nổi mạnh và thậm chí có khi còn không có bông hoa mai nào

2. Cấu trúc chi tiết

Cây thép cứng, giòn

Gân không nổi mạnh như cây thép thật.

3. Màu sắc

Màu xanh rất đậm.

Nếp gấp bị mất màu rất nhiều.

Với những đặc điểm trên, chắc phần nào quý khách cũng bớt lo lắng hơn khi chọn cây thép Việt Nhật thật. Song bên cạnh đó cũng không nên chủ quan, để biết chi tiết hơn về giá thép việt nhật CB400V có thể liên hệ qua số HOTLINE 0852.852.386.

báo giá thép việt nhật
Logo bông hoa mai tượng trưng cho thép việt nhật
Bạn có nhu cầu lấy báo giá thép việt nhật

Vậy thép Việt Nhật có mấy loại tất cả? Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp ngay bây giờ đây!!!

Thép Việt Nhật có mấy loại

Để trả lời cho câu hỏi: thép việt nhật có mấy loại, chúng tôi xin thưa rằng: thép Việt Nhật có 2 loại chính: Thép thanh vằn và thép cuộn.

Thép thanh vằn Việt Nhật

 1. Chiều dài 20m được bó thành từng cột 4 mối, trọng lượng tầm 2 tấn.
 2. Trên thân thép có các đường thanh vằn giống xương cá, có hình thập nổi (hình bông hoa mai) và khoảng cách của hai hình là 1m – 1,2m.
 3. Thép cây có: CB3, SD295, CB4, SD390 …
 4. Các thanh thép việt nhật có các đường kính: 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm, 30mm, 32mm, 36mm, 38mm.
 5. Mác thép: Theo chuẩn JIS: G3112 – SD295A và JIS: G3112 – SD390 của thép Nhật Bản.
 6. Ưu điểm: Dễ dàng linh hoạt các khớp nối giúp đẩy nhanh tiến độ công trình. Vì vậy, loại thép này được rất nhiều khách hàng ưa chuộng chọn là sản phẩm số 1.

Thép cuộn Việt Nhật

báo giá thép việt nhật
Thép cuộn việt nhật
 1. Bó thành cuộn, có đường kính tầm 1m – 1,5m.
 2. Bề mặt có in hình dấu thập nổi, hiện nay được dập nổi “Vina Kyoei”, khoảng cách của 2 chữ dập khoảng 0.5 – 0.543m, phần thân trơn đều.
 3. Khối lượng khá lớn nên một cuộn thép sẽ là 1 tấn, thường trọng lượng khoảng 200kg – 450kg/cuộn (loại đặc biệt có thể lên đến 1.300kg/cuộn)
 4. Đường kính thép cuộn thường là: 6mm, 6.4mm, 8mm, 10mm, 11.5mm,
 5. Ưu điểm: Khả năng chịu lực tốt.

Giờ các bạn đã biết cách nhận biết thép cuộn việt nhật chính hãng và thép gân vằn chính hãng nhưng điểm khác nhau giữa 2 loại thép trên là thép gân vằn là trơn bóng, không có đường giống hình xương cá.

Dấu hiệu nhận biết thép việt nhật
Dấu hiệu nhận biết thép việt nhật đơn giản nhất

Đến đây, quý khách đã biết đâu là thép Việt Nhật thật và giả rồi chứ?

Bây giờ đến phần mà ai cũng muốn được biết và quan tâm, giá sắt Việt Nhật CB400V là bao nhiêu?

Tại sao nên chọn thép xây dựng Việt Nhật

– Thép phù hợp với các công trình xây dựng dân dụng.

– Mang lại chất lượng kinh tế, chi phí trung bình mà đảm bảo chất lượng

– Với công suất lớn và công nghệ sản xuất hiện đại, thép xây dựng Việt Nhật đáp ứng được tối đa nhu cầu của người sử dụng.

– Luôn hướng tới một môi trường thân thiện, xanh, sạch, đẹp.

Nên lựa chọn đơn vị cung cấp thép việt nhật nào?

Kho thép xây dựng
Kho thép xây dựng – Nhà phân phối sắt thép xây dựng việt nhật hàng đầu cả nước

Đến với Kho thép xây dựng người tiêu dùng cũng luôn nhận được mức giá tốt nhất từ phía nhà phân phối. Vì sao? Kho thép xây dựng vinh dự là đại lý cấp 1 chiến lược uy tín của công ty thép Việt Nhật

Chúng tôi cam kết đáp ứng số lượng thép các loại với số lượng lớn, luôn sẵn sàng cho việc cung ứng tại chỗ cho mọi công trình. Điều này giúp cho tiến độ của công trình của quý khách được diễn ra tốt nhất.

Bạn ở địa chỉ nào trong các tỉnh Miền Nam? Bình Dương, An Giang,… hay tận mũi Cà Mau? Đừng lo lắng nhiều nhé! Hãy để Kho Thép Xây Dựng hỗ trợ cho công trình của bạn.

Với phương tiện giao hàng đầy đủ, thuận tiện, nhanh chóng nhất mà với mức giá thành rẻ nhất, chúng tôi tự tin có thể nói rằng: “CHÚNG TÔI LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN! LUÔN BÊN BẠN DÙ BẠN Ở NƠI ĐÂU!

Với 15 năm kinh nghiệm trên thương trường về Thép, Công ty Kho thép xây dựng chúng tôi tạo được uy tín, danh tiếng, chúng tôi sẽ là nhà phân phối thép xây dựng, thép Việt Nhật hoàn hảo nhất cho bạn. Hãy liên hệ tới chúng tôi để được tư vấn

Giá thép Việt Nhật CB300V là từ 13.300 đ/kg. Giá thép Việt Nhật CB400V là từ 13.400 đ/kg. Giá sắt hình Việt Nhật là từ 12.700 đ/kg.

CÔNG TY TNHH KHO THÉP XÂY DỰNG
Chuyên cung cấp thép xây dựng Pomina, Việt Nhật, Miền Nam, Hoà Phát, Việt Mỹ giá tốt. Giao hàng toàn quốc, số lượng tồn kho lớn, Chiết khấu Hoa Hồng Cao.
Hotline: 0852.852.386 – Zalo: 0852.852.386
Email: khothepxaydung@gmail.com
Mã số thuế: 0313686972

Hệ thống Khothepxaydung.com phân phối giao hàng tới tận chân công trình các tỉnh : Đồng Nai | Bình Dương | Bến Tre | Vĩnh Long | Bạc Liêu | Bình Thuận | Bình Phước | Bà Rịa Vũng Tàu | Long An | An Giang | Kiên Giang | Trà Vinh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Lâm Đồng | Đà Nẵng | Quảng Nam | Nha Trang – Khánh Hòa 

Biên tập : BQT Khothepxaydung.com

XEM BÁO GIÁ THÉP VIỆT NHẬT LIÊN QUAN Ở DƯỚI :

NHỮNG DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÉP VIỆT NHẬT GIẢ
06/01/2021 admin

Thép Việt Nhật ngày càng được người dân lựa chọn và tin tưởng sử dụng cho các công trình xây dựng của mình. Do đó, nhiều cơ sở làm giả...

Báo giá thép Việt Nhật tại quận 1 TP Hồ Chí Minh
06/01/2021 admin

Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu về việc sử dụng sắt thép xây dựng nói chung và thép Việt Nhật nói riêng, Công ty TNHH Kho Thép Xây Dựng...

Báo giá thép Việt Nhật tại Tỉnh Bình Thuận tháng 11/2019
08/11/2019 admin

             Kho thép xây dựng xin kính chào tất cả quý khách. Có phải quý khách đang muốn tìm hiểu báo giá thép Việt Nhật...

Báo giá thép Việt Nhật hôm nay tại Ninh Thuận
11/06/2019 admin

Giá thép Việt Nhật tại Ninh Thuận luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân tại Ninh Thuận bởi thép Việt Nhật là 1 thương hiệu sắt...

Cập nhật giá thép Việt Nhật 2019 tại Tây Ninh
19/01/2019 admin

Tây Ninh một trong những tỉnh thành phố đang có tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển nhanh chóng. Nắm bắt được tình hình và...

Báo giá thép xây dựng Việt Nhật – Công ty Kho thép xây dựng
19/10/2018 admin

Thép Việt Nhật là sản phẩm được người dùng Việt Nam đánh giá cao bởi uy tín, chất lượng và rất nhiều các tính năng ưu việt phù hợp cho...

Hotline tư vấn
Hotline 0852.852.386

Hoặc để lại số điện thoại để khothep gọi lại trong ít phút
  Tư vấn ngay
  bg1

  Nhận báo giá

  sắt thép trong ngày

  Vui lòng điền thông tin của bạn chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn cho bạn trong vòng 30 phút


   Hoặc gọi miễn phí cho chúng tôi

   0852.852.386