Đá 1×2

Đá 1×2 là loại đá có kích cỡ 10 x 28mm hoặc nhiều loại kích cỡ khác như: 10x25mm. Loại đá này còn gọi là đá 1×2 bê tông; 10x22mm còn gọi là đá 1×2 quy cách 10x16mm,…Theo bảng 4 TCVN 7570-2006 nếu áp dụng TCVN thì đá 1×2 có thể tương ứng với các cỡ sàng: 5-20 (TCVN 7570-2006). Sản phẩm được ứng dụng nhiều trong các công trình xây dựng, đặc biệt là đổ bê tông.