Thép thanh vằn Việt Đức

Thép thanh vằn Việt Đức cũng giống như các loại thép vằn đều đảm bảo về mặt tiêu chuẩn. Tính cơ lý của thép luôn đảm bảo về các yêu cầu giới hạn chảy, độ bền tức thời, độ dãn dài, xác định bằng phương pháp thử kéo, thử uốn ở trạng thái nguội. Tính chất cơ lý của từng loại thép và phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.

0852.852.386