Thép VSC – Posco: Thép cuộn

Thép cuộn là một trong những sản phẩm thép xây dựng chính của Thép Việt-Hàn. Có 2 loại thép cuộn là: Thép cuộn trơn và thép cuộn vằn, cả 2 loại thép này đều đạt các tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 và được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.

0852.852.386