Bảng báo giá sắt thép xây dựng tại Cà Mau mới nhất ngày 13/07/2024

31/05/2024 admin
Bảng báo giá sắt thép xây dựng tại Cà Mau mới nhất ngày 13/07/2024

Việc cập nhật báo giá sắt thép xây dựng tại Cà Mau mới nhất là việc cần thiết không chỉ với các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng mà ở cả người dân đang có công trình xây dựng.

Bảng báo giá sắt thép xây dựng tại Cà Mau mới nhất Tháng 07/2024

Dưới đây là bảng báo giá sắt thép xây dựng tại Cà Mau đối với một số dòng thép như Hòa Phát, Việt Nhật, Miền Nam, Pomina… do công ty Kho thép xây dựng cung cấp để khách hàng tham khảo:

Báo giá thép Việt Mỹ tại Cà Mau

Giá thép Việt Mỹ tại Cà Mau trong thời gian gần đây có sự tăng nhẹ do xây dựng bước vào thời kỳ cao điểm. Chi tiết báo giá như sau:

Loại thép Việt Mỹ Đơn vị tính Giá thép CB300V Giá thép CB400V
✅     Thép Ø 6 Kg 14.065 14.065
✅     Thép Ø 8 Kg 14.065 14.065
✅     Thép Ø 10 Cây (11.7m) 92.801 93.477
✅     Thép Ø 12 Cây (11.7m) 131.499 132.092
✅     Thép Ø 14 Cây (11.7m) 174.199 175.628
✅     Thép Ø 16 Cây (11.7m) 239.617 241.097
✅     Thép Ø 18 Cây (11.7m) 298.766 301.641
✅     Thép Ø 20 Cây (11.7m) 359.577 362.774
✅     Thép Ø 22 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 25 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 28 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 32 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ

Bảng báo giá thép xây dựng ở trên được cập nhật ngày 13/07/2024, tuy nhiên chưa chính xác (do giá biến động liên tục). Quý khách vui lòng liên hệ tới hotline để nhận báo giá mới nhất và chi tiết nhất một cách miễn phí.

Báo giá thép Việt Nhật tại Cà Mau

Giá thép Việt Nhật tại Cà Mau tăng, giảm theo nhu cầu thị trường. Mời bạn cập nhật báo giá mới nhất:

Loại thép Việt Nhật Đơn vị tính Giá thép CB300V Giá thép CB400V
✅     Thép Ø 6 Kg 14.200 14.200
✅     Thép Ø 8 Kg 14.200 14.200
✅     Thép Ø 10 Cây (11.7m) 97.509 101.695
✅     Thép Ø 12 Cây (11.7m) 139.026 145.303
✅     Thép Ø 14 Cây (11.7m) 190.645 197.857
✅     Thép Ø 16 Cây (11.7m) 248.798 258.284
✅     Thép Ø 18 Cây (11.7m) 314.499 327.677
✅     Thép Ø 20 Cây (11.7m) 388.813 404.327
✅     Thép Ø 22 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 25 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 28 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 32 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ

Xem thêm:

Báo giá thép Pomina tại Cà Mau

Thép Pomina là loại thép chất lượng cao, giá tốt được sử dụng phổ biến tại thị trường Việt Nam. Chi tiết giá thép Pomina tại Cà Mau hôm nay ngày 13/07/2024 như sau:

Loại thép Pomina Đơn vị tính Giá thép CB300V Giá thép CB400V
✅     Thép Ø 6 Kg 14.150 14.150
✅     Thép Ø 8 Kg 14.150 14.150
✅     Thép Ø 10 Cây (11.7m) 95.282 97.261
✅     Thép Ø 12 Cây (11.7m) 138.048 140.225
✅     Thép Ø 14 Cây (11.7m) 192.602 195.191
✅     Thép Ø 16 Cây (11.7m) 252.322 254.595
✅     Thép Ø 18 Cây (11.7m) 321.339 324.269
✅     Thép Ø 20 Cây (11.7m) 401.300 404.346
✅     Thép Ø 22 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 25 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 28 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 32 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ

Bảng báo giá thép xây dựng ở trên được cập nhật ngày 13/07/2024, tuy nhiên chưa chính xác (do giá biến động liên tục). Quý khách vui lòng liên hệ tới hotline để nhận báo giá mới nhất và chi tiết nhất một cách miễn phí.

Báo giá thép Việt Úc tại Cà Mau

Mời bạn tham khảo bảng giá thép Việt Úc tại Cà Mau mới nhất ngày 13/07/2024 được chúng tôi cập nhật chi tiết sau đây:

Loại thép Việt Úc Đơn vị tính Giá thép CB300V Giá thép CB400V
✅     Thép Ø 6 Kg 14.000 14.000
✅     Thép Ø 8 Kg 14.000 14.000
✅     Thép Ø 10 Cây (11.7m) 97.330 100.841
✅     Thép Ø 12 Cây (11.7m) 139.169 145.168
✅     Thép Ø 14 Cây (11.7m) 190.049 198.157
✅     Thép Ø 16 Cây (11.7m) 248.596 258.205
✅     Thép Ø 18 Cây (11.7m) 314.611 327.613
✅     Thép Ø 20 Cây (11.7m) 387.866 404.303
✅     Thép Ø 22 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 25 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 28 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 32 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ

Xem thêm:

Báo giá thép Tisco tại Cà Mau

Tham khảo bảng giá thép Tisco tại Cà Mau theo từng kích cỡ chi tiết dưới đây:

Loại thép Tisco Đơn vị tính Giá thép CB300V Giá thép CB400V
✅     Thép Ø 6 Kg 13.900 13.900
✅     Thép Ø 8 Kg 13.900 13.900
✅     Thép Ø 10 Cây (11.7m) 97.342 100.742
✅     Thép Ø 12 Cây (11.7m) 139.160 145.069
✅     Thép Ø 14 Cây (11.7m) 189.951 198.055
✅     Thép Ø 16 Cây (11.7m) 248.498 258.117
✅     Thép Ø 18 Cây (11.7m) 314.521 327.531
✅     Thép Ø 20 Cây (11.7m) 386.879 404.211
✅     Thép Ø 22 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 25 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 28 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 32 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ

Bảng báo giá thép xây dựng ở trên được cập nhật ngày 13/07/2024, tuy nhiên chưa chính xác (do giá biến động liên tục). Quý khách vui lòng liên hệ tới hotline để nhận báo giá mới nhất và chi tiết nhất một cách miễn phí.

Báo giá thép miền Nam tại Cà Mau

Tham khảo bảng báo giá thép miền Nam tại Cà Mau cập nhật ngày 13/07/2024 cực kì chi tiết:

Loại thép miền Nam Đơn vị tính Giá thép CB300V Giá thép CB400V
✅     Thép Ø 6 Kg 14.120 14.120
✅     Thép Ø 8 Kg 14.120 14.120
✅     Thép Ø 10 Cây (11.7m) 94.432 94.865
✅     Thép Ø 12 Cây (11.7m) 134.617 135.718
✅     Thép Ø 14 Cây (11.7m) 179.126 181.033
✅     Thép Ø 16 Cây (11.7m) 247.431 249.095
✅     Thép Ø 18 Cây (11.7m) 308.810 311.591
✅     Thép Ø 20 Cây (11.7m) 384.552 387.647
✅     Thép Ø 22 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 25 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 28 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 32 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ

Xem thêm:

Báo giá thép Hòa Phát tại Cà Mau

Thép Hòa Phát được ứng dụng rất phổ biến trong nhiều dạng công trình xây dựng khác nhau như nhà dân, nhà xưởng, công ty,…. Và bảng giá thép Hòa Phát tại Cà Mau mới nhất 2024 sẽ có ngay dưới đây để các chủ đầu tư tham khảo.

Loại thép Hòa Phát Đơn vị tính Giá thép CB300V Giá thép CB400V
✅     Thép Ø 6 Kg 14.080 14.080
✅     Thép Ø 8 Kg 14.080 14.080
✅     Thép Ø 10 Cây (11.7m) 94.351 94.852
✅     Thép Ø 12 Cây (11.7m) 133.180 134.180
✅     Thép Ø 14 Cây (11.7m) 184.065 186.068
✅     Thép Ø 16 Cây (11.7m) 242.604 244.213
✅     Thép Ø 18 Cây (11.7m) 303.633 306.633
✅     Thép Ø 20 Cây (11.7m) 371.881 375.521
✅     Thép Ø 22 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 25 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 28 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 32 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ

Bảng báo giá thép xây dựng ở trên được cập nhật ngày 13/07/2024, tuy nhiên chưa chính xác (do giá biến động liên tục). Quý khách vui lòng liên hệ tới hotline để nhận báo giá mới nhất và chi tiết nhất một cách miễn phí.

Tình hình giá thép xây dựng tại Cà Mau trong thời gian vừa qua

Giá sắt thép xây dựng tại Việt Nam nói chung và tại Cà Mau nói riêng vẫn có những biến động tăng giảm. Tuy nhiên, giá tăng giảm không quá nhiều nên không làm ảnh hưởng tới kế hoạch chi phí của các công trình, nhà đầu tư xây dựng như giá trong năm 2023.

Với sự bình ổn giá này, người dân đang có nhu cầu xây dựng cũng yên tâm hơn, tuy nhiên việc nắm bắt giá cả và tình hình biến động giá sắt thép xây dựng trên thị trường thường xuyên vẫn là điều vô cùng quan trọng.

Hiểu được điều nay, công ty Kho thép xây dựng vẫn luôn cập nhật báo giá sắt thép xây dựng mới nhất từ nhà máy sản xuất để kịp thời thông tin tới khách hàng đang có nhu cầu mua vật liệu xây dựng một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Cam kết chất lượng sắt thép tại Kho thép xây dựng

Đến với công ty Kho thép xây dựng, quý khách hàng sẽ hoàn toàn hài lòng bởi chúng tôi cam kết rằng:

  • Tất cả sản phẩm sắt thép xây dựng tại đây hoàn toàn mới, chính hãng 100%.
  • Ưu đãi chế độ bảo hành liên tục tới 24 tháng.
  • Nếu phát hiện đây là sản phẩm giả, công ty sẽ đền bù đến quý khách hàng 200% tổng hoá đơn. Trường hợp không đúng mẫu mã như cầu, quý khách sẽ được trả đổi miễn phí.
  • Bảng báo giá thép xây dựng tại Cà Mau được cập nhật trực tiếp từ nhà máy sản xuất.

Trên đây là bảng báo giá thép xây dựng tại Cà Mau chi tiết được chúng tôi tổng hợp trên những con số thông kê của thị trường sắt thép hiện tại.Để được thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ qua:

Thông tin liên hệ Kho thép xây dựng

TỔNG CÔNG TY KHO THÉP XÂY DỰNG

Hotline: 0852 852 386

Trang web: https://khothepxaydung.com/

Gmail: khothepxaydung@gmail.com

Rate this post

admin

Tôi cùng các đồng sự môi ngày vẫn đang nỗ lực để cung cấp tới khách hàng các thông tin báo giá thép cùng thông tin về giá vật liệu xây dựng mới và chính xác nhất, mỗi thông tin chúng tôi đưa lên đều giành thời gian tìm hiểu thông tin từ nhà máy thép và các đại lý phân phối thép uy tín. Mọi thông tin đều thuộc bản quyền của Khothepxaydung.... Nếu có hình thức sao chép hay, sử dụng chúng tôi để lừa đảo xin hãy liên hệ chúng tôi để cảnh báo, Xin chân thành cảm ơn