Bảng báo giá sắt thép xây dựng tại Sóc Trăng mới nhất ngày 13/07/2024

06/06/2024 admin
Bảng báo giá sắt thép xây dựng tại Sóc Trăng mới nhất ngày 13/07/2024

Bạn đang tìm 1 đơn vị cung cấp sắt thép xây dựng uy tín, chính hàng tại Sóc Trăng, bạn chưa biết bảng báo giá thép xây dựng tại Sóc Trăng ra sao? Hãy đọc hết bài viết say đây!

Bảng giá thép xây dựng tại Sóc Trăng mới nhất 2024

Tổng công ty phân phối Kho thép xây dựng kính gửi tới quý khách hàng và các bạn bảng báo giá sắt thép xây dựng tại Sóc Trăng mới nhất ngày 13/07/2024. Báo giá sắt thép luôn được công ty cập nhật mới nhất để gửi tới quý khách hàng kịp thời cập nhật thông tin và làm dự toán báo giá khi cần thiết.

Báo giá thép Hòa Phát tại Sóc Trăng

Kho thép xây dựng là đơn vị phân phối thép Hòa Phát cấp 1 chính hãng, giá cực kỳ cạnh tranh. Tham khảo bảng giá thép Hòa Phát tại Sóc Trăng ngay dưới đây:

Loại thép Hòa Phát Đơn vị tính Giá thép CB300V Giá thép CB400V
✅     Thép Ø 6 Kg 14.080 14.080
✅     Thép Ø 8 Kg 14.080 14.080
✅     Thép Ø 10 Cây (11.7m) 94.379 94.869
✅     Thép Ø 12 Cây (11.7m) 133.197 134.197
✅     Thép Ø 14 Cây (11.7m) 184.082 186.085
✅     Thép Ø 16 Cây (11.7m) 242.621 244.230
✅     Thép Ø 18 Cây (11.7m) 303.660 306.650
✅     Thép Ø 20 Cây (11.7m) 371.898 375.538
✅     Thép Ø 22 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 25 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 28 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 32 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ

Bảng báo giá thép xây dựng ở trên được cập nhật ngày 13/07/2024, tuy nhiên chưa chính xác (do giá biến động liên tục). Quý khách vui lòng liên hệ tới hotline để nhận báo giá mới nhất và chi tiết nhất một cách miễn phí.

Báo giá thép miền Nam tại Sóc Trăng

Giá thép xây dựng Việt Úc tại Sóc Trăng hôm nay như thế nào? Chi tiết mới nhất trong bảng giá dưới đây

Loại thép miền Nam Đơn vị tính Giá thép CB300V Giá thép CB400V
✅     Thép Ø 6 Kg 14.120 14.120
✅     Thép Ø 8 Kg 14.120 14.120
✅     Thép Ø 10 Cây (11.7m) 94.449 94.862
✅     Thép Ø 12 Cây (11.7m) 134.634 135.735
✅     Thép Ø 14 Cây (11.7m) 179.143 181.050
✅     Thép Ø 16 Cây (11.7m) 247.448 249.112
✅     Thép Ø 18 Cây (11.7m) 308.827 311.608
✅     Thép Ø 20 Cây (11.7m) 384.569 387.664
✅     Thép Ø 22 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 25 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 28 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 32 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ

Xem thêm:

Báo giá thép Việt Nhật tại Sóc Trăng

Trước nhu cầu tăng cao từ thị trường, bảng giá thép Việt Nhật tại Sóc Trăng cũng có sự biến động nhẹ. Chi tiết như sau:

Loại thép Việt Nhật Đơn vị tính Giá thép CB300V Giá thép CB400V
✅     Thép Ø 6 Kg 14.200 14.200
✅     Thép Ø 8 Kg 14.200 14.200
✅     Thép Ø 10 Cây (11.7m) 97.526 101.712
✅     Thép Ø 12 Cây (11.7m) 139.043 145.320
✅     Thép Ø 14 Cây (11.7m) 190.662 197.874
✅     Thép Ø 16 Cây (11.7m) 248.815 258.301
✅     Thép Ø 18 Cây (11.7m) 314.516 327.694
✅     Thép Ø 20 Cây (11.7m) 388.830 404.346
✅     Thép Ø 22 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 25 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 28 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 32 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ

Bảng báo giá thép xây dựng ở trên được cập nhật ngày 13/07/2024, tuy nhiên chưa chính xác (do giá biến động liên tục). Quý khách vui lòng liên hệ tới hotline để nhận báo giá mới nhất và chi tiết nhất một cách miễn phí.

Báo giá thép Pomina tại Sóc Trăng

Kho thép xây dựng xin cập nhật tới bạn bảng báo giá thép Pomina tại Sóc Trăng mới nhất 2024.

Loại thép Pomina Đơn vị tính Giá thép CB300V Giá thép CB400V
✅     Thép Ø 6 Kg 14.150 14.150
✅     Thép Ø 8 Kg 14.150 14.150
✅     Thép Ø 10 Cây (11.7m) 95.299 97.278
✅     Thép Ø 12 Cây (11.7m) 138.065 140.242
✅     Thép Ø 14 Cây (11.7m) 192.619 195.208
✅     Thép Ø 16 Cây (11.7m) 252.339 254.622
✅     Thép Ø 18 Cây (11.7m) 321.356 324.286
✅     Thép Ø 20 Cây (11.7m) 401.317 404.363
✅     Thép Ø 22 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 25 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 28 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 32 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ

Xem thêm:

Báo giá thép Việt Mỹ tại Sóc Trăng

Kho thép xây dựng mời bạn tham khảo bảng giá thép Việt Mỹ tại Sóc Trăng theo đơn vị cây và kg:

Loại thép Việt Mỹ Đơn vị tính Giá thép CB300V Giá thép CB400V
✅     Thép Ø 6 Kg 14.065 14.065
✅     Thép Ø 8 Kg 14.065 14.065
✅     Thép Ø 10 Cây (11.7m) 92.818 93.494
✅     Thép Ø 12 Cây (11.7m) 131.516 132.109
✅     Thép Ø 14 Cây (11.7m) 174.216 175.645
✅     Thép Ø 16 Cây (11.7m) 239.634 241.114
✅     Thép Ø 18 Cây (11.7m) 298.783 301.658
✅     Thép Ø 20 Cây (11.7m) 359.594 362.791
✅     Thép Ø 22 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 25 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 28 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 32 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ

Bảng báo giá thép xây dựng ở trên được cập nhật ngày 13/07/2024, tuy nhiên chưa chính xác (do giá biến động liên tục). Quý khách vui lòng liên hệ tới hotline để nhận báo giá mới nhất và chi tiết nhất một cách miễn phí.

Báo giá thép Việt Úc tại Sóc Trăng

Giá thép Việt Úc tại Sóc Trăng thời gian này có sự tăng nhẹ do thị trường xây dựng đang bước trên đà tăng trưởng nhanh chóng. Tham khảo nhanh dưới đây:

Loại thép Việt Úc Đơn vị tính Giá thép CB300V Giá thép CB400V
✅     Thép Ø 6 Kg 14.000 14.000
✅     Thép Ø 8 Kg 14.000 14.000
✅     Thép Ø 10 Cây (11.7m) 97.347 100.858
✅     Thép Ø 12 Cây (11.7m) 139.174 145.185
✅     Thép Ø 14 Cây (11.7m) 190.066 198.174
✅     Thép Ø 16 Cây (11.7m) 248.613 258.222
✅     Thép Ø 18 Cây (11.7m) 314.626 327.630
✅     Thép Ø 20 Cây (11.7m) 387.883 404.320
✅     Thép Ø 22 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 25 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 28 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 32 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ

Xem thêm:

Báo giá thép Tisco tại Sóc Trăng

Kho thép xây dựng cập nhật đến bạn bảng giá thép Tisco tại Sóc Trăng mới nhất ngày 13/07/2024 theo từng loại:

Loại thép Tisco Đơn vị tính Giá thép CB300V Giá thép CB400V
✅     Thép Ø 6 Kg 13.900 13.900
✅     Thép Ø 8 Kg 13.900 13.900
✅     Thép Ø 10 Cây (11.7m) 97.359 100.759
✅     Thép Ø 12 Cây (11.7m) 139.177 145.086
✅     Thép Ø 14 Cây (11.7m) 189.968 198.072
✅     Thép Ø 16 Cây (11.7m) 248.515 258.134
✅     Thép Ø 18 Cây (11.7m) 314.538 327.548
✅     Thép Ø 20 Cây (11.7m) 386.896 404.228
✅     Thép Ø 22 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 25 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 28 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ
✅     Thép Ø 32 Cây (11.7m) Liên hệ Liên hệ

Bảng báo giá thép xây dựng ở trên được cập nhật ngày 13/07/2024, tuy nhiên chưa chính xác (do giá biến động liên tục). Quý khách vui lòng liên hệ tới hotline để nhận báo giá mới nhất và chi tiết nhất một cách miễn phí.

Câu hỏi thường gặp khi mua sắt thép xây dựng tại Kho thép xây dựng

Kho thép xây dựng cung cấp những loại sắt thép nào tại Sóc Trăng?

Hiện tại chúng tôi cung cấp rất nhiều loại thép xây dựng tại Sóc Trăng được nhiều khách hàng tin chọn như thép Hòa Phát, thép Việt Nhật, thép Pomina, thép Miền nam, thép việt úc, thép Tisco…

Tại sao nên mua sắt thep tại Kho thép xây dựng

Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung ứng sản phẩm sắt thép xây dựng, và hơn 10000 công trình lớn nhỏ tin dùng, chúng tôi luôn mang đến quý khách hàng tại Sóc Trăng sản phẩm chất lượng với mức giá tốt nhất thị trường hiện nay.

Tôi có thể liên hệ trực tiếp lấy giá sắt thép xây dựng tại Sóc Trăng qua hotline nào?

Để được biết thêm tin giá sắt thép tại Sóc Trăng bạn có thể gọi qua số Hotline: 0852.852.386. Xin cám ơn.

Tôi có thể đến trực tiếp tại kho hàng của Kho Thép Xây dựng tại Sóc Trăng chứ?

Bạn có thể đến với chúng tôi qua 9 kho hàng của các đại lý cấp 1 của chúng tôi trên toàn quốc. Vui lòng truy cập vào website để biết thêm thông tin chi tiết khothepxaydung.com

Đại lý sắt thép xây dựng cấp 1 tại Sóc Trăng – Kho thép xây dựng

Kho thép xây dựng là doanh nghiệp chuyên cung cấp các loại sắt thép xây dựng uy tín, chuyên nghiệp tại Sóc Trăng và các tỉnh trên toàn quốc. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của mình, chúng tôi luôn nỗ lực mang tới cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất với giá thành cạnh tranh nhất trên thị trường.

Với phương châm hoạt động luôn đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu, Kho thép xây dựng cam kết chỉ bán các sản phẩm chính hãng, chất lượng được chọn lọc kỹ lưỡng trước khi tới tay khách hàng.

Đại lý sắt thép xây dựng cấp 1 tại Sóc Trăng - Kho thép xây dựng
Đại lý sắt thép xây dựng cấp 1 tại Sóc Trăng – Kho thép xây dựng

Đội ngũ nhân viên, tư vấn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và nhanh nhẹn trong công việc. Quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm và hài lòng khi hợp tác làm việc cùng chúng tôi.

Công ty có đầy đủ các loại xe chuyên chở trọng tải lớn nhỏ giúp vận chuyển và giao hàng cho khách nhanh nhất. Công trình của khách hàng ở trong ngõ nhỏ cũng có xe trọng tải nhỏ phù hợp đi vào, đảm bảo không gây khó khăn, trở ngại nào cho tiến độ giao hàng.

Ngoài ra, công ty còn thường xuyên có rất nhiều các chương trình khuyến mại, giảm giá cho khách hàng. Quý khách có nhu cầu liên hệ ngay Hotline PKD 0852.852.386 để được hướng dẫn và tư vấn.

Các Kho Hàng Của Kho Thép Xây Dựng Trên Toàn Quốc:

 • Kho hàng 1 : 111/9 Quốc Lộ 1A, Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
 • Kho hàng 2 : 520 Quốc Lộ 13, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
 • Kho hàng 3 : 78 Ngô Quyền, Phường 5, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
 • Kho hàng 4 :2741 Nguyễn Duy Trinh, Phường Trường Thanh, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
 • Kho hàng 5 : Thôn Trung, Xã Diên Khánh, Huyện Diên Khánh Tỉnh Khánh Hòa. 
 • Kho hàng 6 : Long Phước, Long Hồ Tỉnh Sóc Trăng. 
 • Kho hàng 7 : KCN Trà Nóc, Phường trà nóc, Ô Môn, Cần Thơ 
 • Kho hàng 8 : Lô 79-80 Đường, Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng.
 • Kho hàng 9 : Số 9 Đoàn Văn Cự, Tam Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai 

Cam kết chất lượng sản phẩm sắt thép tại Kho thép xây dựng

Đến với công ty Kho thép xây dựng, quý khách hàng sẽ hoàn toàn hài lòng bởi chúng tôi cam kết rằng:

 • Tất cả sản phẩm Sắt Thép Xây Dựng tại đây hoàn toàn mới, chính hãng 100%.
 • Ưu đãi chế độ bảo hành liên tục tới 24 tháng.
 • Nếu phát hiện đây là sản phẩm giả, công ty sẽ đền bù đến quý khách hàng 200% tổng hoá đơn. Trường hợp không đúng mẫu mã như cầu, quý khách sẽ được trả đổi miễn phí.
 • Bảng báo giá thép xây dựng tại Sóc Trăng được cập nhật trực tiếp từ nhà máy sản xuất.

Trên đây là bảng báo giá thép xây dựng tại Sóc Trăng chi tiết được Kho thép xây dựng chúng tôi tổng hợp trên những con số thông kê của thị trường sắt thép hiện tại. Để được thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liện hệ.

Thông tin liên hệ Kho thép xây dựng

TỔNG CÔNG TY KHO THÉP XÂY DỰNG

Hotline: 0852 852 386

Trang web: https://khothepxaydung.com/

Gmail: khothepxaydung@gmail.com

Rate this post

admin

Tôi cùng các đồng sự môi ngày vẫn đang nỗ lực để cung cấp tới khách hàng các thông tin báo giá thép cùng thông tin về giá vật liệu xây dựng mới và chính xác nhất, mỗi thông tin chúng tôi đưa lên đều giành thời gian tìm hiểu thông tin từ nhà máy thép và các đại lý phân phối thép uy tín. Mọi thông tin đều thuộc bản quyền của Khothepxaydung.... Nếu có hình thức sao chép hay, sử dụng chúng tôi để lừa đảo xin hãy liên hệ chúng tôi để cảnh báo, Xin chân thành cảm ơn